Elektrostress

Elektrostress is een normale reactie van het organisme op blootstelling van een of meerdere stralingsbronnen aanwezig binnen de werk- of leefomgeving. Symptomen staan in functie van de persoon, het vermogen van de stralingsbron, de duurtijd van blootstelling alsook de frequentie.

Het menselijk organisme functioneert zelf als een elektronisch netwerk dewelke elektrische pulsen verstuurt en ontvangt. In combinatie met de biochemische processen wordt zo communicatie mogelijk gemaakt tussen de organen en cellen binnen ons lichaam.

Onze eigen opgewekte elektriciteit kent vandaag meerdere toepassingen om de staat van ons lichaam op te meten, denk maar aan het elektrocardiogram (ECG) bij hartonderzoek en het elektro-encephalogram (EEG) bij hersenonderzoek. Onze eigen elektrische installatie is op verschillende manieren beschermd tegen storingen van buitenaf, maar heeft ook zijn limieten.

De verhoogde kunstmatig opgewekte straling zal een belasting creëeren op ons eigen 'communicatienetwerk' - zenuwstelstel dewelke zich zal uiten in een vorm van stress.

Wetenschappers gaan ervan uit dat elektrostress een invloed heeft op het immuunsysteem van de mens. Verder zijn er ook aanwijzingen dat er verbanden zijn tussen wiegedood, leukemiekanker en Elektro-Magnetische straling.

ElektroHypersensitiviteit

Elektromagnetische hypersensitiviteit (EHS), of ook elektrohypersensitiviteit of elektrische sensitiviteit (ES), is de medische term gebruikt om symptomen te beschrijven te wijten aan een blootstelling aan elektromagnetische velden.

Zweden is een van de landen waar Elektrohypersensitiviteit voor het eerst uitvoerig beschreven en onderzocht werd. Meer info over EHS kan u vinden op : www.feb.se;

Volgende symptomen kunnen  optreden : 

 • zich opgejaagd voelen, agressiviteit, negatieve opwinding, ...
 • tintelen van bepaalde onbeschermde delen van het lichaam (vingers, hoofd, handen)
 • symptomen van een opkomende verkoudheid (niezen, zwelling van slijmen in de neus en/of keel omgeving, keelpijn, oorpijn)
 • gevoel van slecht slapen, niet uitgerust opstaan 's morgens...
 • concentratiemoeilijkheden
 • droge huid
 • frequente hoofdpijn
 • hartritme stoornissen - pijn in de borst
 • duizeligheid
 • vermoeidheid
 • allergieën

Deze symptomen kunnen het lichaam sterk verzwakken en leiden tot ziekten.