Analyse - Meting

 

Meten

Vooraleer tot actie over te gaan luisteren we naar uw vraag.

Gebaseerd op de door U ontvangen inputs starten we een audit van uw leefomgeving.

Via professionele spectrum-snalyzers wordt zowel het hoogfrequente domein als het laagfrequente domein opgemeten. Een spectrum-analyzer laat toe om binnen iedere frequentieband het energieniveau te meten. Dit laat toe om op een grondige manier het volledige frequentiespectrum te scannen naar potentiele stralingsbronnen. 

De meest kritische plaatsen zijn de slaapkamer, living en/of werkkamer. De bedoeling is dat we op zoek gaan naar stralingsbronnen.

Nadien wordt er meer in detail gegaan door de veldsterkten te gaan opmeten binnen de verschillende frekwentiebanden. Indien nodig wordt er ook een meting gedaan van de elektrostatische elektriciteit alsook de vervuiling op uw lokale elektriciteitsinstallatie opgemeten. In uitzonderlijke gevallen kan er ook een aardingsmeting(optioneel) uitgevoerd worden.

Voor de laagfrekwente velden wordt zowel de magnetische straling als de elektrische straling opgemeten.

Eenmaal opgemeten worden deze waarden vergeleken met de aanbevelingen van het Duitse instituut voor bouwbiologie (SBM 2008). Deze normen gelden als de normen binnen de bouwbiologie en zijn de meest strenge normen vandaag toegepast.