Blootstelling

Elektrosmog sources : high voltage cables together with GSM antenna's

Elektromagnetische vervuiling of elektrosmog komt onze omgeving binnen zelfs wanneer vensters en deuren gesloten zijn.

Deze vervuiling is zeer verradelijk daar ze onzichtbaar en niet rechtstreeks voelbaar is. Elektromagnetische vervuiling is een wereldwijd probleem, omnipresent en onzichtbaar in vergelijking met andere vervuilingsvormen (chemisch, fijn stof, reuk,  lawaai, ...)

Elektro-magnetische straling wordt meestal pas schadelijk wanneer er sprake is van chronische of langdurige blootstelling. Het is pas de laatste jaren dat door de 'draadloze' ontwikkeling van onze maatschappij er heel wat meer bronnen van elektromagnetische bronnen bijgekomen zijn.

Sindsdien ziet men ook het aantal klachten hierover toenemen. Officiele stralingslimieten vandaag zijn vastgesteld op basis van acute blootstelling en niet op basis van chronische blootstelling. Hierdoor komt dat deze normen (BIPT, ICNIRP, ...) niet echt streng zijn. Maar weinig normen vandaag zijn vastgelegd op basis van experimenten binnen lange- termijn condities.

ElektroZen past de meest strenge normen op het gebied van EM straling toe, namelijk de normen van het Duitse instituut voor bouwbiologie.