Elektrosmog vriendelijk bouwen van een nieuwe woning

Bent u bezig met het bouwen van een nieuwe woning?

Graag assisteren we u in het opstellen van uw bekabelingsplan in uw nieuwe woning om een zo gering mogelijke straling te veroorzaken. Wij hebben de nodige competentie in huis om het bekabelingsplan op te stellen samen met de architect en/of aannemer. Vooraleer dit op te stellen zullen we eerst een meting doen van de aanwezige straling en in functie van deze audit verder alles uitwerken.

Mits het toepassen van speciale bekabelingsregels alsook het gebruik van afgeschermde kabels kunnen we de elektrosmog in uw nieuwe woning aanzienlijk verminderen. Samen met een netvrije schakelaar, aangepaste ramen, een voldoende lage aardingsweerstand creeërt u een zeer harmonieuze leefomgeving.

Ook uw internetbekabeling alsook TV en eventueel domotica wordt onder handen genomen en samen zoeken we voor u een zeer geschikte oplossing.

Offerte op aanvraag.