Diensten voor partikulieren

Bent u al nagegaan hoeveel tijd u spendeert binnen dezelfde ruimte? Vooral de slaapkamer alsook de werkruimte hebben een bijzondere aandacht nodig. Meer dan een derde van uw leven brengt u door in de slaapkamer. De impact van elektromagnetische straling is vooral kritisch op plaatsen waar u veel tijd doorbrengt.

Daarom verdient uw leefplaats een bijzondere aandacht. Verzeker u ervan dat uw leefruimte harmonie en rust uitstraalt. Niet enkel de visuele aspecten dragen daartoe bij, ook het ontstoren van uw leefruimte zal een merkbare verbetering tot stand brengen.

De bewezen aanpak van ElektroZen zal de straling verminderen en uw welzijn in uw leef- of werkruimte verhogen.